Examenreglement

Examenreglement

Beroepsprofiel

De interieurontwerper/interieurstylist werkt in de interieurbranche als zzp-er of in vaste dienst, in winkelformules of bij ontwerpbureaus gericht op het ontwerpen en inrichten van particuliere woningen of de projectmarkt.
Onder projectmarkt verstaan we ruimtes die niet voor woondoeleinden gebruikt worden maar voor werk, recreatie, detailhandel of andere publiek toegankelijke doelen.

Interieurprofessional
De interieurontwerper is communicatief vaardig, representatief, creatief, accuraat en deskundig. Hij/zij heeft een commerciële en professionele instelling, is gericht op het verlenen van diensten en services aan de klant. Hij/zij beschikt over het vermogen om interieurs te ontwerpen en te visualiseren en deze ontwerpen te begeleiden bij de uitvoering. Hij/zij is in staat te plannen en de administratie af te handelen.

Particulieren en projecten
Als een interieurontwerper/interieurstylist in een team werkt, is het mogelijk dat diegene zich op bepaalde taken concentreert en andere taken uitbesteedt. Als een interieurontwerper zelfstandig werkt is hij/zij ook verantwoordelijk voor de eigen bedrijfsvoering.
Duidelijk is dat er bij publieke ruimtes of projecten minder persoonlijke emoties zijn betrokken. Dit in tegenstelling tot het ontwerpen van particuliere woningen waarbij persoonlijke smaak een grote rol speelt.

Op de hoogte blijven van trends

De klant/opdrachtgever is mondiger en kritischer en weet door de media vaak al wat hij welen niet wil. Een interieurstylist bezoekt interieurbeurzen in binnen- en buitenland is daarmee op de hoogte van de laatste trends.

De interieurdesigner beschikt over basiskennis omtrent vakkennis en ontwikkelingen in de branche en blijft op de hoogte door het lezevan van vakbladen, het volgen van cursussen, etc.

Vanzelfsprekend is het van belang dat de interieurontwerper op de hoogte is van de concurrentie en markt.

Ontwerptaken

De interieurontwerper maakt een ontwerp voor de in te richten ruimte. Hij/zij heeft een uitgebreid gesprek met de klant om alle wensen in kaart te brengen en bezoekt vooraf de in te richten ruimte. De interieurontwerper informeert bij de aannemer wat de technische mogelijkheden zijn met betrekking tot uitbouw, constructies en verbouw van de ruimte. De interieurontwerper betrekt in het ontwerp de wensen van de klant, de bouwkundige aspecten en de eigen ideeën.

Ontwikkelen ontwerpplan
Hij/zij doet onderzoek en ontwikkelt naar aanleiding daarvan een vernieuwend concept.
Hij/zij maakt op basis van een moodboard en schets of een andere visualisatiemethode een voorlopig ontwerp voor de klant, vervolgens doet hij/zij onderzoek naar de haalbaarheid.
Hij/zij bespreekt het ontwerp met de klant en geeft een toelichting en motivatie op het ontwerp. Hij/zij brengt eventuele wijzigingen aan en maakt een definitief ontwerp en presenteert dit wederom aan de klant. Hij/zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het ontwerp en controleert het resultaat aan de hand van het ontwerp en de gemaakte afspraken.

Examenreglement - ALGEMEEN

Artikel 1: Doel examen
Tijdens het examen toetsen we of de student geschikt is om interieuradvies te geven in de praktijk en in staat is zich hier verder in te ontwikkelen.

Artikel 2: Het examen
Het examen is een praktijkexamen, bestaande uit een opdracht voor het ontwikkelen van een interieurconcept voor een particuliere woning. Deze opdracht is ontwikkeld door het NIA-docententeam en komt overeen met een echte opdracht uit de interieurpraktijk. Tijdens de 3-daagse examenmodule die onderdeel is van Interieur Ontwerpen (Fase 3), wordt de uitwerking van de opdracht begeleid door een NIA-docent. In de laatste les van deze module is er een groenlichtpresentatie (zie artikel 12). Tijdens het examen presenteert de student het examenwerk aan een examencommissie.

 

Artikel 3: De examencommissie
De examencommissie bestaat uit twee vakspecialisten: één gecommitteerde die niet verbonden is aan NIA ACADEMIE en een NIA-docent. Het examen wordt beoordeeld volgens het examenformulier dat vooraf aan de examenkandidaat is uitgereikt. Naast de examenkandidaat en de examencommissie is er niemand aanwezig bij het examen. Bij uitzondering kunnen de directie en de examencoördinator meekijken met het examen voor de interne beoordeling van het proces.

Artikel 4: Verloop van het examen
In totaal duurt het examen een uur. Dit is opgedeeld in:

4.1. Een visuele en mondelinge presentatie van het examenwerk door de examenkandidaat aan de examencommissie van maximaal 15 minuten
4.2. Het stellen van vragen over het werk aan de examenkandidaat door de examencommissie van maximaal 10 minuten
4.3. Het schrijven van een examenbeoordeling door de examencommissie in +/- 25 minuten. Hierbij is de examenkandidaat niet aanwezig
4.4. De terugkeer van de examenkandidaat waarna de examencommissie de kandidaat mondelinge feedback geeft op de beoordeling
4.5. Uitreiking van het NIA Interieuropleidingdiploma aan studenten die geslaagd zijn. De student ontvangt naast het diploma ook de beoordelingslijst

Artikel 5: Examenopdracht
De studenten krijgen minimaal 4 weken voor het eindexamen de examenopdracht uitgereikt door de NIA-docent.

De opdracht bestaat uit:
5.1. Opdrachtomschrijving
5.2. Plattegrond
5.3. Examenreglement
5.4. Lijst met onderdelen die aanwezig moeten zijn
5.5. Beoordelingsformulier

Examenreglement - EXAMENUITWERKING

Artikel 6: Inhoud examenuitwerking - VISUEEL
De examenuitwerking moet bestaan uit:

6.1. Analyse probleemstelling | met o.a. foto’s oude situatie, opdracht, P.v.E.
6.2. Visualisatie van de klant | student moet de klant kunnen visualiseren in verhalend beeld. Dit betekent dat student het volgende in beeld brengt: gezinssamenstelling, leefsituatie, lifestyle en punten die van belang zijn voor de klant en invloed hebben op het stylen van de ruimte
6.3.A. Conceptvoorstel door middel van abstract moodboard | de student maakt een moodboard door middel van sfeerbeelden voor een concept/ontwerpidee op basis van de vraagstelling, het P.v.E. en de visualisatie van de klant
6.3.B. Kleurplan | door middel van echte kleurstalen in de gekozen verhouding van hoe de kleuren worden toegepast in de ruimtes
6.3.C. Toegepast inspiratiemoodboard | visualisatie door middel van een moodboard van het concept, gericht op de sfeer van de ruimte
6.4. Definitief ontwerp plattegrond | Op schaal 1:50, in kleur, met stempel, op A3-formaat.
6.5. 1x Wandaanzicht* | op schaal 1:50, in kleur, met stempel, op A3-formaat
6.6. 1x Perspectieftekening | een 1- of 2-puntsperspectief, in kleur, op A3-formaat
6.7. Ontwerp van een maatwerkmeubel | bestaande uit alle aanzichten met maatvoering en legenda, isometrische tekening of perspectief, op A3-formaat, staal van toegepast materiaal
6.8. Materiaalplan | van vloeren, wanden, meubels, stoffering. d.m.v. presentatie met echte stalen van de gebruikte materialen. Omschrijving van het materiaal in het examenwerkstuk, leverancier, kleur en indien mogelijk de prijs
6.9. Afbeeldingen raambekleding | informatie door middel van beeld over stofverwerking en ophangmethode (facultatief)
6.10. Moodboards meubelplan | met afbeeldingen van de meubels per ruimte waarin minimaal aanwezig zijn: woonkamer, keuken, badkamer, ouderlijke slaapkamer, overige slaapkamers en eventueel de werkkamer
6.11.A. Afbeeldingen toepassing licht | visualisatie van lichttoepassingen, effecten en sfeer (facultatief)
6.11.B. Armaturenplan | met basisverlichting, functionele verlichting, sfeerverlichting en accentverlichting 
6.11.C. Basis verlichtingsplan d.m.v. plattegronden en wandaanzichten met daarop lichtpunten waarop duidelijk wordt welk armatuur uit het armaturenoverzicht waar wordt toegepast

Handmatig en digitaal
Alle onderdelen met uitzondering van 6.3B en 6.8 mogen handmatig en/of digitaal gemaakt worden. Er moet altijd sprake zijn van een persoonlijk handschrift in het tekenwerk van het examen.

 

Artikel 7: Uitwerking examenopdracht - VISUEEL
7.1. Minimaal 1 dag voor het mondelinge examen wordt de digitale versie van de examenopdracht in pdf-formaat te worden gemaild naar de begeleidende docent via Wetransfer.com
7.2. Een gebonden boekje in A3-formaat met de in artikel 6 bedoelde inhoud wordt ingeleverd voor het NIA-archief op de dag van het examen
7.3. De uitgewerkte examenopdracht wordt gepresenteerd op foamboard (A3-formaat)tijdens het examen. Dit is de visuele presentatie
7.4. Als de student één van deze drie vormen van het examenwerkstuk als bedoeld in de leden 1 t/m 3 níet heeft ingeleverd voor het mondeling examen, kan het examen niet doorgaan
7.5. Als bij de examenpresentatie onderdelen ontbreken uit ‘Artikel 6: Inhoud examen’ ontvangt de student een onvoldoende voor dit onderdeel
7.6. Als de student niet komt opdagen bij het mondeling examen om welke reden dan ook, is het niet mogelijk het examen in te halen of over te doen
7.7. De inschrijving voor het examen kan uiterlijk op de dag ná de laatste lesdag Interieur Ontwerpen (Fase 3) kosteloos worden geannuleerd. Daarna is restitutie van het examengeld niet meer mogelijk
7.8. Bij een onvoldoende beoordeling is een herexamen mogelijk als bedoeld in ‘Artikel 11: Herexamen’
7.9. NIA ACADEMIE is door de student gemachtigd om examenmateriaal van studenten als promotiemateriaal te gebruiken voor haar opleidingen 

Artikel 8: Inhoud examenuitwerking - MONDELING
De mondelinge presentatie tijdens het examen moet bestaan uit:

8.1. De mondelinge presentatie is ondersteunend aan de visuele presentatie
8.2. Tijdens de presentatie wordt de examencommissie door de presentatie geleid, vertelt de student over de motivatie van de keuzes, wordt achtergrondinformatie gegeven en worden vragen beantwoord

Examenreglement - BEOORDELING

Artikel 9: Onderdelen beoordeling
De beoordeling van de examenopdracht Interieur Ontwerpen (Fase 3) bestaat uit de volgende onderdelen:

9.1. Afvinklijst met onderdelen van de inhoud examenuitwerking (zie artikel 6) die aanwezig moeten zijn
9.2. Conceptontwikkeling | analyse van de opdracht en het programma van eisen. Visualisatie van het concept door middel van een moodboard. Vertaling van het concept door middel van het interieurontwerp
9.3. Technische uitwerking | visualisatie en technische uitwerking van plattegronden, wandaanzicht, perspectieftekening, meubelplan, kleurgebruik, indeling en armaturenplan. Ruimtelijk inzicht, materiaalkennis en technische kennis
9.4. Presentatie | de mondelinge presentatie heeft een goede opbouw van schets naar definitief ontwerp. De motivatie van het concept en de opdrachtuitwerking stemmen overeen. De visuele presentatie ondersteunt dit en ziet er verzorgd uit

Artikel 10: De beoordeling
Er zijn in totaal tien onderdelen waarop de examencommissie beoordeelt. Voor elk onderdeel geeft de commissie een O (Onvoldoende), V (Voldoende) RV (Ruim Voldoende) of G (Goed). Deze beoordelingen vormen samen de eindbeoordeling. Als de student een 'O' krijgt dan staat dit voor een cijfer van 0 tot en met 5,4 als totale eindbeoordeling. In dat geval is de student gezakt en ontvangt alleen de eindbeoordelingslijst.

Als de student een V, RV, G of ZG krijgt dan is deze geslaagd en ontvangt dan ook het diploma.
V staat voor cijfer 5,5 tot en met 6,9.  
RV staat voor cijfer 7 tot en met 7,9. 
G staat voor cijfer 8 tot en met 8,9.
ZG staat voor cijfer 9 tot en met 10.

Als de stemmen staken is de stem van de gecommitteerde doorslaggevend. Bij twijfel of iemand gezakt of geslaagd is kunnen de twee examinatoren van de andere aanwezige examencommissie mee beoordelen.

Examenreglement - OVERIG

Artikel 11: Herexamen
Indien een student zakt is een herexamen mogelijk. De student moet zich dan opnieuw inschrijven en betalen voor de volgende examenmodule en het volgende examen. Er is dan sprake van een nieuwe examenopdracht.

Artikel 12: Groenlichtmoment.
Bij een tussenpresentatie in de laatste les kijkt één extra docent mee met de reguliere docent. De docenten geven samen mondelinge feedback, zodat het examenwerkstuk nog kan worden verbeterd voor het examen. De groenlichtbespreking is geen beoordeling. Niet alle onderdelen en details van je werkstuk kunnen besproken worden, de docenten kijken alleen naar de grote lijnen.

De docenten geven advies over de voortgang op dat moment door middel van een kleurcode. Bij groen kan de student aan het examen deelnemen, bij oranje is er twijfel of het huidige werk voldoende is en bij rood vinden de docenten het werk op dit moment onvoldoende om te slagen.

Let op: de docenten geven advies tijdens het groenlichtmoment. Dit advies is niet bindend. Het examenwerkstuk kan in korte tijd worden verbeterd zodat de student kan slagen. Andersom is ook mogelijk; een positief advies is geen garantie dat de student tijdens het examen een voldoende behaalt.

Artikel 13: Inschrijven
De student schrijft zich uiterlijk 30 dagen voor het examen in via de website van NIA ACADEMIE. Alleen studenten van Interieur Ontwerpen (Fase 3) kunnen zich opgeven voor het NIA-examen.

Heb je vragen? Mail naar administratie@nia-academie.nl

Artikel 14: Niet voorzien
Daar waar het examenreglement niet in voorziet, beslist de directie van NIA ACADEMIE zo nodig na het horen van de student.

*Een wandaanzicht is een maatvoerder 2D-tekening op schaal van een langsdoorsnede van een ruimte. Alle interieurelementen én de achterliggende wand zijn zichtbaar met een legenda waarin de materialen worden omschreven. Een wandaanzicht wordt vaak gebruikt om maatwerk elementen, zoals een kastenwand of een keuken, maar ook om te zien hoe hoog een armatuur boven een tafel hangt.